Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Eén Land van Cuijk

Als Land van Cuijk kunnen we veel beter regionaal beleid voeren op het sociale domein, onderwijs, de woningmarkt, werkgelegenheid en mobiliteit. Tegelijkertijd willen we de invloed van de inwoners vergroten en de eigen identiteit van de verschillende wijken en kernen behouden.
Dit kunnen we op verschillende manieren bereiken. Bijvoorbeeld via het vergroten van de invloed van wijk- en dorpsraden. Of juist via de gezamenlijke verenigingen en gemeenschapsaccommodaties in een dorp of wijk. Dorpsenquêtes, dorps- en wijkbudgetten en alle andere mogelijke manieren die we samen met de dorpen en wijken kunnen bedenken. Dit hoeft ook niet voor ieder dorp of wijk hetzelfde te zijn.
Wij vinden maatwerk hierin van groot belang.

Wij staan voor één Land van Cuijk