Steun ons en help Nederland vooruit

Woonprojecten

D66 is er een voorstander van dat binnen het bestaande woningbouwprogramma voldoende woningen worden gerealiseerd voor kwetsbare inwoners. Zeker als de initiatieven uit de groepen zelf voortkomen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld over vormen van begeleid wonen of groepswonen (ook voor ouderen).

D66 wil inzetten op ‘gemengde’ woonprojecten waarbij mensen elkaar kunnen ondersteunen: groen bij grijs, studenten bij statushouders, enzovoorts.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018