Steun ons en help Nederland vooruit

Recreatie

Door nieuwe inwoners wordt het water veel genoemd als reden om naar de gemeente Cuijk te komen. D66 wil dat deze kracht beter wordt benut met meer horecavoorzieningen langs het water, zowel in Cuijk als het stimuleren van meer recreatie en toerisme in met name Beers. Hierbij hebben we intitatieven van ondernemers hard nodig. D66 wil
dat intitatiefrijke en maatschappelijk betrokken ondernemers zich door de gemeente gesteund voelen.

De plannen om Dommelsvoort te ontwikkelen zijn na vele onzekere jaren aan herijking toe. D66 wil als onderdeel van deze plannen een vanuit de provinciale weg makkelijk bereikbare botenhelling. Met name in de zomerperiode is de ontlasting van verkeer voor de verkeersveiligheid in het dorp Linden van belang.

Cuijk heeft op archeologisch gebied een unieke positie. De archeologische vondsten mogen meer in de schijnwerpers komen te staan, onder meer door archeologische fiets- en wandelroutes.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018