Steun ons en help Nederland vooruit

Iedereen kan meedoen

D66 zet in op een inclusieve maatschappij, met onderwijs, wonen, werk en vrijetijdsbesteding voor mensen met een beperking midden in de Cuijkse samenleving.

Woonvormen moeten gerealiseerd worden op plekken die verdere participatie mogelijk maken. Zodat mensen zelfstandig naar werk of dagbesteding, winkels, horeca en andere sociale activiteiten kunnen gaan.

Ook de ondersteuning van statushouders dient op een integrale manier plaats te vinden: wonen, inburgeren en werk moeten in samenhang worden gerealiseerd.

Informatievoorziening aan kwetsbare burgers moet creatief en op maat ingevuld worden, met veel aandacht voor laaggeletterdheid. Burgerinitiatieven voor werk en vrijetijdsbesteding van kwetsbare burgers moeten actief worden ondersteund door de inzet van menskracht, ambtenaren en welzijnsorganisaties, maar ook door tijdelijke financiƫle ondersteuning.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018