Steun ons en help Nederland vooruit

Financieel

Cuijk is nog steeds een gezonde gemeente die weliswaar een aantal forse opgaven heeft (RB Laarakker en Dommelsvoort) maar die zijn redelijk afgedekt. Een zorgelijke ontwikkeling echter is de als maar afnemende algemene reserve. Er is de laatste jaren druk gekaasschaafd en bezuinigd, maar ieder jaar geven we meer uit dan er binnen komt. Dat kan niet zo doorgaan. Natuurlijk begint dat bij voortdurend kritisch kijken naar nieuwe en bestaande uitgaven, maar ook beter kijken naar mogelijkheden om te besparen of inkomsten te verhogen. We moeten op zoek naar partners of ondernemers om gezamenlijk te investeren in onze maatschappij.

Een zoektocht naar meer financiële armslag kan onvermijdelijk botsen met de wens van een aantal fracties om voor de burger de goedkoopste gemeente te willen worden. Ook de OZB-belasting moet daarbij in de discussie worden betrokken. Volgens D66 moet gelden: niet de goedkoopste, maar de beste gemeente om te wonen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018