Steun ons en help Nederland vooruit

Aantrekkelijke woongebieden

D66 wil werken aan de mogelijkheid om zo lang mogelijk in de dorpen te blijven wonen. Hiervoor is het belangrijk om te bouwen naar behoefte in de dorpen, onder andere door cpo’s te stimuleren. We willen voldoende betaalbare koop- en huurwoningen voor jongeren tot dertig jaar in de hele gemeente. Ook willen we mogelijkheden creëren voor vernieuwende (tijdelijke) woonvormen zoals tiny houses. Voor de vitalisering van het buitengebied streven we ernaar om vrijkomende agrarische bestemmingen om te zetten naar wonen.

Nu de randweg in Haps is voltooid is het tijd om in samenspraak met de Hapsenaren de herinrichting van de kom in Haps aan te pakken. D66 ziet graag dat er een fraai verblijfsgebied wordt gerealiseerd met een 30 km zone en met een speels en groen karakter.

Gemeenschapsvoorzieningen spelen een belangrijke rol bij de leefbaarheid van dorpen en wijken. D66 wil duidelijke afspraken en één aanspreekpunt binnen de gemeente voor vrijwilligers als het gaat om de gemeenschapsvoorzieningen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018