Steun ons en help Nederland vooruit

Stan van den Hoogen

Fractievolger

62 jaar

Cuijk

Mijn naam is Stan van den Hoogen, 58 jaar, getrouwd, drie kinderen. Dir./eig. van adviesbureau Hoogh, adviesbureau voor gebieds- en locatieontwikkeling. Ik ben bijna 14 jaar lid van D66. D66 is een partij waar ik me goed bij voel. D66 gaat uit van eigen kracht van mensen en wil hen de kans geven hun eigen weg in onze maatschappij te bepalen. Degenen die dat moeilijk vinden of zich daar niet goed bij voelen wil D66 helpen. Daarom vindt D66 onderwijs zo belangrijk. Iedereen moet kansen krijgen en daarvoor is goed onderwijs en een goede opleiding nodig. Kwaliteit van het onderwijs staat als het belangrijkste thema centraal in bijna al onze keuzes. Een goede zelfontplooiing begint bij goed onderwijs.

Voor D66 Cuijk heb ik in de commissie ruimte gezeten en getracht onze pragmatische D66 aanpak voor het voetlicht te brengen. In deze raadsperiode zit ik in de commissie Controle en Onderzoek. Deze commissie bekijkt of het afgesproken beleid en de verschillende projecten door B&W goed worden uitgevoerd. Niet alleen in tijd en geld maar ook in kwalitatief opzicht.

Daarnaast vind ik het belangrijk dat iedereen dezelfde kansen krijgt en door overheden, instanties maar ook bedrijven op eenzelfde wijze wordt behandeld. Discriminatie is ‘not done’ in een moderne multi-culturele samenleving. D66 staat voor art 1 van de grondwet en wil dat dit dan ook volledig wordt gerespecteerd, door iedereen!