Steun ons en help Nederland vooruit

Mariëlle van Zuilen

Fractievoorzitter

55 jaar

Linden

Mijn naam is Mariëlle van Zuilen. Ik woon met veel plezier in Linden met mijn vriend, drie dochters en de nodige dieren. Naast politiek is de paardensport mijn grote hobby. Niet het rijden zelf, maar het meehelpen, meeleven met onze twee paarden en de prestaties die een van mijn dochters hierop levert. Daarnaast doe ik nog wat aan hardlopen. Maar ook hierbij beleef ik vooral plezier aan het aanmoedigen van mijn jongste dochter met haar hardloopprestaties. Ik werk als programma-adviseur leefbaarheid bij de Provincie Gelderland. Een leuke baan waarbij ik veel op het gebied van leefbaar en burgerparticipatie in Gelderland zie gebeuren dat ook interessant is voor de gemeente Cuijk.

Voor D66 zit ik na een onderbreking van een kleine drie jaar sinds begin dit jaar weer de gemeenteraad. Ook in de periode 2010 tot 2014 was ik gemeenteraadslid. Mijn aandachtsgebieden zijn hierbij vooral de onderwerpen die thuishoren in het bestuurlijke en sociale domein. Zoals bijvoorbeeld cultuur, onderwijs, sport, zorg, leefbaarheid en veiligheid.

Wat ik wil bereiken voor Cuijk is prettige wijken en dorpen om in te wonen, een leuk (winkel)centrum, een mooi recreatiegebied, aandacht voor natuur en milieu. Voldoende aanbod op het gebied van sport en cultuur. En ook, heel belangrijk, een vangnet op het gebied van inkomen en welzijn voor als het even minder goed met iemand gaat. Want al ben je zelf verantwoordelijkheid voor een goede invulling van je leven, soms kan het wel eens even tegen zitten. De directe leefomgeving bepaalt voor een belangrijk deel de kwaliteit van het leven. Als D66er zet ik me hier graag voor in. Maar wel met behulp van uw ideeën. Ik vind dat we als politiek daar veel meer gebruik van moeten maken. Wie weet nu beter wat een prettige en duurzame leefomgeving is dan de inwoners van de gemeente Cuijk. Ik hoor graag van u!